Klubben

Kørselsrefusion:


Kørsel til Jylland refunderes med kr. 1.000 pr. bil

Kørsel til Fyn refunderes med kr. 700 pr. bil.

Refusion dækker benzin, broafgift og færge.

F.s.v. angår juniorerne skal der dog forinden indsendes kvittering for broafgift og færge til kasseren, idet der kan søges om refusion i Softball forbundet.